SHOP MUA KEY / ACC MINECRAFT JAVA VÀ BEDROCK EDITION TỰ ĐỘNG NHANH CHÓNG HỖ TRỢ 24/7
Loading...

DANH SÁCH MÁY CHỦ

DANH SÁCH MÁY CHỦ MINECRAFT MIỄN PHÍ VÀ BẢN QUYỀN

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.
Bạn có thể thêm server mà bạn biết để giúp danh sách này đầy đủ hơn nhé.
Có một số máy chủ không thể kiểm tra được bởi vì quản trị viên máy chủ có cấu hình chống DDOS vì vậy bạn hãy vào game để kiểm tra là chắc nhất nhé

Bạn muốn thêm máy chủ của riêng bạn?

Server Minecraft Người chơi & chế độ Trạng thái